fbpx

…dla par, dla rodziców, dla młodzieży, a teraz… dla dzieci!

Mamy wielką przyjemność współpracować z Jonathanem Elaborem i Jimem Tsinganosem, czyli autorem i ilustratorem książki o Kangurku Kevinie! Ich książka została kilka lat temu opublikowana w Australii, a wkrótce ukaże się jej polska wersja. Będzie to zestaw dwóch książeczek do czytania i kolorowania, które ucieszą najmłodszych, młodych i trochę starszych, zwłaszcza w rodzinach posługujących się na co dzień zarówno językiem polskim, jak i angielskim. Również ci, których domowym językiem jest wyłącznie polszczyzna, skorzystają na lekturze tej opowieści – czyż nie łatwiej uczyć się angielskiego, gdy towarzyszymy sympatycznym bohaterom w ich przygodach? Co więcej, książka o Kevinie może stać się okazją do rozmowy o przyjaźni i akceptacji.

It is a great pleasure for us to co-operate with Jonathan Elabor and Jim Tsinganos who are the author and the illustrator of the book about Kevin the Kangaroo! Their book was published a few years ago in Australia, but soon its Polish version will be available here in Poland. It is going to be a set of two books – for reading and colouring – pure joy for the youngest, the young and those a bit older readers, especially in billingual (Polish-English) families. But also those who speak only Polish at home can greatly benefit from the the Little Roo’s story – isn’t it  much easier to learn English, while you follow the adventures of some funny Australian friends? What’s more, the book about Kevin may be a good occasion to discuss the matters of friendship and acceptance.

%d bloggers like this: